شەخس ۋە كوللىكتىپ

شەخس ۋە كوللىكتىپ بىر كۈنى مۇئەللىم شاگىرتىدىن سوراپتۇ : “ بىر تامچە سۇ قانداق ئەھۋالدا ئۆز مەۋجۇتلىقىنى ساقلىيالايدۇ ؟“ شاگىرت گەپ قىلماي تۇرۇپ قاپتۇ. مۇئەللىم ئېيتىپتۇ: “ بىر تامچە سۇ ، شامال ئۇنى قۇرۇتۇۋېتىدۇ، تۇپراق […]